Vyhledávání

Zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd v průběhu výuky

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd v průběhu výuky

Aktuality

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se od pátku 18. září 2020, přesně od 00:00 hodin do odvolání zavádí povinné nošení roušek (obecně ochranných prostředků dýchacích cest - nos, ústa - jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének), ve vnitřních prostorách školy a školských zařízení.

Aktuální mimořádné opatření mění dosavadní úpravu, která se vztahovala pouze na společné prostory, a zavádí je plošně ve všech prostorách, tedy i ve třídách v průběhu výuky. Výjimkou je provádění těch vzdělávacích činností, jejichž provádění nošení roušky neumožňuje (např. tělesná výchova, zpěv, hra na dechové nástroje).

Osobám bez ochranných prostředků dýchacích cest, žáky nevyjímaje, nebude umožněn vstup do budov školy.

V případě domova mládeže doporučujeme ochranných prostředků dýchacích cest již s ohledem na skutečnost, že ubytováni jsou žáci vzdělávající se v různých středních školách.

Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/od-patku-se-rozsiri-protiepidemicka-opatreni-ve-skolach-a-stravovacich-zarizenich

Úplný text mimořádného opatření je přiložen.

Zpět na výpis