Vyhledávání

Obnovení prezenční výuky žáků závěrečných ročníků a odborného výcviku

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Obnovení prezenční výuky žáků závěrečných ročníků a odborného výcviku

Aktuality

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a č. 1199 o přijetí krizového opatření dochází od středy 25. 11. 2020 k následujícím změnám v poskytování vzdělávání:

1. Je umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků, tj. 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníků maturitních oborů. Prezenční výuky bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu (upraveného v rozsahu nezbytného suplování a nemožnosti realizovat tělesnou výchovu).

2. Je umožněna osobní účast žáků všech ročníků na odborném výcviku. Odborný výcvik bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu, tj. včetně střídání sudého a lichého týdne.

3. Pro teoretickou výuku nižších ročníků než závěrečných nadále platí omezení osobní přítomnosti na vzdělávání ve škole, pokračuje tak distanční vzdělávání prostřednictvím Bakaláři / Komens.

Pro osobní účast žáků na vzdělávání platí obecná protiepidemiologická opatření po dobu výuky, zejména povinnost po celou dobu vzdělávání nosit ochranu dýchacích cest (roušky), provádět při vstupu do objektů školy dezinfekci rukou a v průběhu pobytu ve škole udržovat ve společných prostorách rozestupy. 

Dále upozorňujeme, že v průběhu výuky bude prováděno opakované intenzivní větrání na začátku vyučovacíh hodin a v jejich průběhu, z tohoto důvodu doporučujeme zvolit přiměřené oblečení.

Školní stravování bude zajištěno od 25. 11. 2020 prostřednictvím výdejen. Strava se objednává běžným způsobem.

Zpět na výpis