Vyhledávání

Organizace teoretické výuky a odborného výcviku od 7. 12. 2020

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Organizace teoretické výuky a odborného výcviku od 7. 12. 2020

Aktuality

ROTACE (jpg)V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření dochází od 7. 12. 2020 k následujícímu umožnění výuky:

1. Je umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků, tj. 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníků maturitních oborů. Prezenční výuka bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu (upraveného v rozsahu nezbytného suplování a nemožnosti realizovat tělesnou výchovu).

2. Je umožněna osobní účast žáků všech ročníků na odborném výcviku. Odborný výcvik bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu, tj. včetně střídání sudého a lichého týdne.

3. Je umožněna prezenční teoretická výuka, a to způsobem, že se teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. Prezenční výuka bude probíhat dle stálého, platného rozvrhu (upraveného v rozsahu nezbytného suplování a nemožnosti realizovat tělesnou výchovu).

V návaznosti na uvedené při předpokladu, že podmínky krizového opatření budou uplatňovány v nezměněné podobě, zveřejňujeme přehled výuky do konce kalendářního roku, resp. do začátku vánočních prázdnin. Rozvrh je současně dostupný prostřednictvím Bakalářů.

Pro osobní účast žáků na vzdělávání platí obecná protiepidemiologická opatření po dobu výuky, zejména povinnost po celou dobu vzdělávání nosit ochranu dýchacích cest (roušky), provádět při vstupu do objektů školy dezinfekci rukou a v průběhu pobytu ve škole udržovat ve společných prostorách rozestupy. 

Dále upozorňujeme, že v průběhu výuky bude prováděno opakované intenzivní větrání na začátku vyučovacíh hodin a v jejich průběhu, z tohoto důvodu doporučujeme zvolit přiměřené oblečení.

Školní stravování bude zajištěno prostřednictvím výdejen. Strava se objednává běžným způsobem.

Zpět na výpis