Vyhledávání

Organizace výuky od 11. do 22. ledna 2021

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Organizace výuky od 11. do 22. ledna 2021

Aktuality

Na základě usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se opětovně s ohledem na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření omezující osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to ve dnech 11. – 22. ledna 2021.

Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik.

Distanční vzdělávání bude i nadále realizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích, a to včetně případné synchronní výuky. Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Současně jsou umožněny prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím. Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.

Předchozí možnost zmiňujeme zejména s ohledem na hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021, jež bude provedeno k 15. lednu 2021. Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 lze vysvědčení předat i později než na konci pololetí, pokud nebude umožněna osobní přítomnost žáků ve škole. Nicméně v takovém případě bude současně pololetní klasifikace zpřístupněna jiným způsobem, tedy v Bakalářích. O případném způsobu předání výsledků hodnocení za 1. pololetí budeme informovat, až bude zřejmé, zda a případně které třídy budou moci být přítomny ve škole 28. ledna 2021.

Zpět na výpis