Vyhledávání

Prodloužení protiepidemiologických opatření a zpřístupnění pololetní klasifikace

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Prodloužení protiepidemiologických opatření a zpřístupnění pololetní klasifikace

Aktuality

Na základě usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření souvisejících s účastí žáků na prezenčním vzdělávání, která byla stanovena usnesením č. 1377 z 23. prosince 2020. Toto usnesení prodlužuje platnost opatření od 23. ledna 2021 do 14. února 2021. Vztahuje se na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik.

Očekáváme však, že v průběhu této doby dojde k úpravě směřující alespoň k dílčímu obnovení výuky pro žáky závěrečných ročníků a odborného výcviku, a budeme o tomto bezprostředně informovat.

Distanční vzdělávání bude i nadále realizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích, a to včetně případné synchronní výuky. Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální konzultace

Současně jsou umožněny prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím. Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.

Zpřístupnění pololetní klasifikace

S ohledem na výše uvedené a na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. ledna 2021 současně sdělujeme, že od počátku příštího týdne bude pololetní klasifikace zpřístupněna v systému Bakaláři. Výpisy vysvědčení žáci obdrží v tištěné podobě až poté, co dojde k jejich návratu do školy.

Termín náhradního hodnocení

V případě neklasifikace žáka z některého z předmětů je stanoven náhradní termín pro hodnocení, a to do 31. března 2021. S ohledem na umožnění individuálních konzultací nebude tato lhůta s ohledem na epidemickou situaci prodlužována.

Zpět na výpis