Vyhledávání

Zřízení žákovského účtu ve službě Microsoft 365 Education

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Zřízení žákovského účtu ve službě Microsoft 365 Education

Aktuality

Nově umožňujeme žákům získat zdarma přístup k základním aplikacím v prostředí Microsoft 365 Education, což v sobě zahrnuje zřízení žákovského účtu a školní e-mailové adresy, přístup k základním kancelářským aplikacím a současně nám umožní plnohodnotněji využít aplikace Teams. Žáci tak budou mít bezplatně k dispozici sadu nástrojů, které mohou použít pro potřeby výuky, plnění samostatných prací, a to po celou dobu vzdělávání. Zřídit žákovský účet můžeme však až na základě souhlasu, které spravujeme prostřednictvím modulu GDPR v systému Bakaláři. Pokud chcete zřídit žákovský účet, je třeba, aby se žáci starší 18 let a zákonní zástupci žáků mladších 18 let přihlásili do Bakalářů a v modulu GDPR tento souhlas potvrdili, nejlépe do 31. ledna 2021.


Informace ke zřízení žákovských účtů

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace umožňuje žákům zřídit žákovský účet ve službě Microsoft 365 Education, což mimo jiné v sobě zahrnuje zřízení žákovského účtu a školní e-mailové adresy ve tvaru „prijmeni.jmeno@sslbc.cz“ (v případě shody dvou takto vytvářených uživatelských účtů může být tvar upraven), aplikace Word, Excel, PowerPoint, cloudové úložiště OneDrive a komunikační aplikaci MS Teams.

Účel zřízení účtu

Žákům je na základě zřízení žákovského účtu umožněno bezplatně po dobu vzdělávání využívat školní e-mail, aplikace a komunikační nástroje pro potřeby výuky, plnění samostatných prací a komunikaci v rámci vzdělávání (s vyučujícími, se spolužáky), včetně distančního vzdělávání.

Souhlas se zřízením účtu

Zřízení žákovského účtu je umožněno na základě souhlasu s jeho zřízením ze strany zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Žákovský účet je zřizován pod doménou školy pověřenou osobou školy (interním zaměstnancem). Tento souhlas je možné odvolat kdykoli bez udání důvodu.

Omezení pro využívání žákovského účtu a školní emailové adresy

Žákovský e-mailový účet nesmí být využíván k následujícím aktivitám:

  • registrace a přihlašování na sociální sítě typu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok,
  • registrace a přihlašování na stránky s nelegálním, závadným a sexuálně explicitním obsahem,
  • rozesílání a přeposílání hromadných nevyžádaných zpráv (např. marketingových nabídek),
  • jakýmkoli aktivitám, které by poškozovaly dobré jméno školy.

Žák se při dalším užívání žákovského účtu a k němu přidružených aplikacích řídí platnými podmínkami užívání společnosti Microsoft.

Heslo

Po zřízení žákovského účtu mají žáci stanoveno předem určené heslo. Žák je povinen si heslo při prvním přihlášení změnit. Při případné ztrátě hesla žák kontaktuje pověřenou osobu školy.

Výmaz účtu

Po ukončení vzdělávání žáka dojde k výmazu žákovského účtu, a to do 30 dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy. Výmazem účtu dojde ke smazání všech dat a ztrátě přístupu do aplikací, které byly spojeny s příslušným účtem. Ze strany školy nebude prováděno zálohování dat při ukončení vzdělávání. Doporučujeme všem uživatelům, aby si data (soubory atp.) před tímto výmazem stáhli na vlastní datový nosič.

Souhlas se zřízením žákovského účtu ve službě Microsoft 365

Souhlas se zřízením žákovského účtu se provádí prostřednictvím modulu GDPR v systému Bakaláři. Zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka souhlas se zřízením žákovského účtu potvrzuje, případně odmítá či odvolává pomocí tohoto modulu.

Účty mohou být zřizovány pouze na základě souhlasu.

Žáky školy a jejich zákonné zástupce si dovolujeme požádat, aby svůj souhlas zadali do 31. 1. 2021.

Zpět na výpis