Vyhledávání

Úprava vyučovaných předmětů v 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky závěrečných ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Úprava vyučovaných předmětů v 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky závěrečných ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem

Aktuality

V návaznosti na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-3267/2021/1 (maturitní zkoušky) a č. j. MSMT-3258/2021-1 (závěrečné zkoušky) ze dne 29. ledna 2021 a související doporučení, s ohledem na zajištění nezbytné přípravy žáků na maturitní a závěrečné zkoušky rozhodl ředitel školy o úpravě vyučovaných předmětů v 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky závěrečných ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem, a to tak, že v níže uvedených předmětech nebudou žáci příslušných oborů a tříd v 2. pololetí školního roku 2020/2021 vzděláváni a hodnoceni na vysvědčení:


Obor: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Třída: 4PED

Předměty:

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie


Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje Třída: 4SA

Obor:  23-45-L/01 Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje Třída: 4SB

Obor:  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Třída: 4AMI

Obor: 39-41-L/01Autotronik Třída: 4AMI

Předměty:

Občanská nauka

Tělesná výchova

Ekonomika


Obor: 64-41-L/51 Podnikání Třída: 2ND

Předměty:

Základy přírodních věd

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

Písemná a elektronická komunikace


Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik Třída: 3SM

Obor: 23-52-H/01 Nástrojař  Třída: 3NA

Obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  Třída: 3ELI

Obor: 33-56-H/01 Truhlář Třída: 3TRZ

Obor: 36-52-H/01 Instalatér Třída: 3ELI

Obor: 36-67-H/01 Zedník Třída: 3TRZ

Předměty:

Český jazyk a literatura

Občanská nauka

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie


Účelem této úpravy vyučovaných předmětů je umožnit žákům závěrečných ročníků přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky, a to zejména v případě obnovení prezenční výuky zvýšením intenzity výuky zaměřené na profilové a odborné předměty a praktické vyučování.

Zpět na výpis