Vyhledávání

Organizace výuky od 15. do 28. února 2021

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Organizace výuky od 15. do 28. února 2021

Aktuality

Na základě usnesení Vlády ČR č. 129 ze dne 14. února 2021 je ve dnech 15. 2. - 28. 2. 2021 se s ohledem na epidemiologickou situaci omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik.

Distanční vzdělávání bude i nadále realizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích, a to včetně případné synchronní výuky (via Microsoft Teams). Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Současně jsou umožněny prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím. Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.

Nově toto krizové opatření reaguje na situaci po pololetní klasifikaci a umožňuje konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách. Tím je řešena možnost realizace těchto zkoušek za osobní přítomnosti tříčlenné komise.

Zpět na výpis