Vyhledávání

Změna režimu ochrany dýchacích cest

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Změna režimu ochrany dýchacích cest

Aktuality

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dochází od 25. 2. 2021 ke změně režimu ochrany dýchacích cest, a to jak ve vnitřních prostorách budov, tak na veřejnosti. Tímto opatřením jsou taktéž dotčeny školy a školská zařízení, kdy v budovách školy je možný pohyb pouze s takovými ochrannými prostředky dýchacích cest splňujícími filtrační účinnost alespoň 95 %, tj. respirátory třídy FFP2 a vyšší, KN 95.

Uvedené se vztahuje na všechny osoby, na zaměstnance školy i žáky, kteří se účastní vzdělávacích aktivit v současné době (indiviudální konzultace, komisionální přezkoušení).

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výjimkou z pohledu naší školy jsou:
ubytovaní žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit)

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Další specifickou úpravou pak je možnost nenosit ochranu dýchacích cest při vzdělávací činnosti, která to neumožňuje (například tělesná výchova či hudební výchova).

Zpět na výpis