Vyhledávání

V březnu nadále distančně

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » V březnu nadále distančně

Aktuality

Aktualizace: Platnost dosavadních opatření byla prodloužena do 28. 3. 2021, lze však očekávat, že prezenční výuka nebude obnovena ani v posledním březnové týdnu, na který volně naváží velikonoční prázdniny.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 je i nadále omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání s ohledem na epidemiologickou situaci. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, bohužel i ročníků závěrečných, a je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik. Prozatím je tímto usnesením omezena osobní přítomnost od 27. 2. 2021 do 28. 3. 2021.

Distanční vzdělávání bude jako doposud organizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích a synchronně v Microsoft Teams. Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimkou z těchto omezení jsou:

  • prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím (Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách. (Tím je řešena možnost realizace těchto zkoušek za osobní přítomnosti tříčlenné komise.)

K tomuto odkazujeme také na úpravu opatření týkajících se ochrany dýchacích cest, kdy od 1. března 2021 je nezbytné disponovat při pobytu v budově, tedy i ve škole ochrannými prostředky dýchacích cest splňujícími filtrační účinnost alespoň 95 %, tj. respirátory třídy FFP2 a vyšší, KN 95.

Doplňujeme také informaci k pohybu osob mezi okresy v případě, že žáci, kteří se mají účastnit vzdělávání - zkoušek, individuálních konzultací - mají trvalý pobyt nebo bydliště v jiném okresu. V souladu s usnesením Vlády ČR č. 196 z 26. 2. 2021 je účast na vzdělávání jedním z důvodů, pro něž je možné překročit hranice okresu. Žáci v takovém případě pro případnou kontrolu orgánů dohlížejících na dodržování těchto opatření musí disponovat dokladem, který je uveden níže. Tento doklad je ze své povahy nezbytné mít pro jednotlivé cesty.

Zpět na výpis