Vyhledávání

Omezení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Omezení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Aktuality

Na základě usnesení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 je od 12. dubna 2021 omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to na dobu neurčitou nebo do doby, než takové opatření bude změněno. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků a je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik.

Distanční vzdělávání bude jako doposud organizováno prostřednictvím Komens v Bakalářích a synchronně v Microsoft Teams. Účast na vzdělávání i těmito formami je pro žáky povinné v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimkou z těchto omezení jsou:

  • prezenční individuální konzultace jednoho žáka s jedním vyučujícím (Potřebu provedení prezenční individuální konzultace určuje příslušný vyučující, který bude žáka kontaktovat, naopak žák, pokud pokládá individuální konzultaci za potřebnou, může o ni požádat vyučujícího.)
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách. (Tím je řešena možnost realizace těchto zkoušek za osobní přítomnosti tříčlenné komise.)
  • případně konání maturitních, závěrečných a příjímacích zkoušek.

Současně jsou platná mimořádná opatření týkající se ochrany dýchacích cest. Při pobytu v budově, tedy i ve škole je nezbytné nosit ochranné prostředky dýchacích cest splňující filtrační účinnost alespoň 95 %, tj. respirátory třídy FFP2 a vyšší, KN 95.

Zpět na výpis