Vyhledávání

Omezení provozu areálu Ještědská

Úvod » Žáci » Teoretická výuka Ještědská » Omezení provozu areálu Ještědská

Aktuality

V současné době probíhají v areálu Ještědská 358/106 dvě investiční akce – decentralizace vytápění a zajištění bezbariérovosti areálu. Vzhledem k postupu prací je s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob pohybujících se v areálu, zejména tedy žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy, bude omezen provoz areálu a současně s ním také výuka v některých budovách dle níže uvedeného.

Do odvolání není možno využívat budovy C (učebna 51) a B (učebny 31, 32, 33, 34), současně není možný přístup žáků vchodem pro žáky v budově B, využití šaten a také prostoru mezi budovami A, B a C (viz také schematický zákres na leteckém snímku).

Od zahájení školního roku 1. září 2021 žáci budou vstupovat do školy vchodem pro zaměstnance budovou A a výuka bude realizována pouze ve třídách v budově A a D (změny místností budou vyznačeny ve změnovém rozvrhu).

Současně s tím upozorňujeme žáky, že v dané situaci bude omezen počet parkovacích míst pro vozidla.

Žákům se zakazuje pohybovat ve vyznačeném prostranství, tj. mezi budovami A, B a C, a to z důvodu hrozícího nebezpečí úrazu.

omezení (jpg)

Zpět na výpis