Vyhledávání

Aktuality

Úvod » Aktuality
 21.
listopad

Obnovení prezenční výuky žáků závěrečných ročníků a odborného výcviku

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a č. 1199 o přijetí krizového opatření dochází od středy 25. 11. 2020 k následujícím změnám v poskytování vzdělávání: 1. Je umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků, tj. 3. ročníků učebních oborů a 4....

 20.
listopad

Mimořádná opatření k ubytování a stravování ubytovaných od 25. 11. 2020 a Čestné prohlášení

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 Aktualizujeme informace k zajištění ubytování a stravování v DM. Od středy 25.11.2020 je provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být...

 12.
listopad

Umožnění prezenčních individuálních konzultací

Na základě metodických materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou od 18. listopadu 2020 umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli. V návaznosti na toto sdělení informujeme žáky: konzultace může probíhat pouze individuálně, tj. jeden žák s jedním...

 5.
listopad

Den „otevřených“ dveří 12. listopadu 2020

Den otevřených dveří nejen pro uchazeče o vzdělávání od školního roku 2021/2022 plánovaný na 12. listopadu 2020 se z pochopitelných důvodů neuskuteční a nemůžeme Vám tak poskytnout ten pocit, když si naživo projdete třídy, dílny a třeba i tělocvičnu, promluvíte si se svými budoucími učiteli...

 30.
říjen

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 2. 11. 2020 do 20.11.2020

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 2. 11. 2020 do 20.11.2020 V souvislosti s krizovými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme opět aktualizovat informace k zajištění vzdělávání a ubytování na domově mládeže. Na základě...

 21.
říjen

1. kolo - přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zde zveřejníme do 31.1.2021. Přihlášky je možné odevzdávat od 1.2. do 1.3.2021 (studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin, příp. dotazy na tel. 488 880 375). V 1. kole může uchazeč...

 14.
říjen

Naše družstvo vítězem celostátní soutěže e-Logistik junior

Ve 12. ročníku soutěže Logistik junior 2020, která se s ohledem na situaci změnila na e-Logistik junior, zvítězilo družstvo naší školy ve složení Adam Cvrk (4PED), Michal Rokos (4PED) a Tran Thai Binh (3PED), všichni žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy. Ve změněné podobě soutěže se...

 13.
říjen

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 14. 10. 2020

V souvislosti s krizovými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme opět aktualizovat informace k zajištění vzdělávání a poskytování školního stravování a ubytování na domově mládeže. Na základě usnesení Vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 se od 14. 10. 2020:...

 5.
říjen

Informace k organizaci výuky od 7. 10. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme informovat o aktuálním mimořnádném opatření z 5. 10. 2020, které se týká území okresu Liberec, tedy naší školy, a ruší dosavadní mimořádné opatření účinné od 5. 10. 2020. Na základě...

 2.
říjen

Informace k organizaci výuky od 5. 10. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme informovat o platným mimořnádných opatřeních, která se týkají území Libereckého kraje a tedy naší školy. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 2/2020, kterým...

 29.
září

COVID-19 - Aktualizace algoritmů testování a ukončování karanténních opatření

V zájmu zvýšení obecné informovanosti zveřejňujeme dokumenty Ministerstva zdravotnictví k aktualizaci algoritmů testování metodou PCR s novými poznatky k ukončování karanténních opatření a doporučený postup určený pro školy a školská zařízení, kterým Česká lékařská společnost Jana...

 29.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021. Školní seznam literárních děl je...

 22.
září

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. ročníků

I v tomto školním roce plánujeme organizovat pro žáky 1. ročníků lyžařský výcvikový kurz, a to pro sjezdové a pro běžecké lyžování. Sjezdové lyžování: Uskuteční se v termínu 28. 2. až 5. 3. 2021 jako týdenní pobytový kurz ve skiresortu Černá Hora – Pec v Krkonoších, ubytování je...

 17.
září

Zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy včetně tříd v průběhu výuky

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020 se od pátku 18. září 2020, přesně od 00:00 hodin do odvolání zavádí povinné nošení roušek (obecně ochranných prostředků dýchacích cest - nos, ústa - jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál...

 9.
září

Zavedení povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy

Aktualizováno! Toto opatření bylo nahrazeno dne 17. 9. 2020 plošnou povinností nošení roušek. Více zde. V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 se od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání zavádí povinné nošení roušek (obecně ochranných prostředků...

 31.
srpen

Termíny profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky - podzim 2020

Pro žáky přihlášené ke konání maturitních zkoušek v podzimním odbobí 2020 zveřejňujeme termíny konání profilových a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Třídy: 4SA, 4SB Datum konání ústních zkoušek: pondělí 7. září 2020, 8:00 -...

 31.
srpen

Harmonogram opravných a náhradních závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme obecné harmonogramy opravných a náhradních závěrečných zkoušek učebních oborů v září 2020. Na zkoušky se dostaví žáci před zahájením zkoušky v dostatečném předstihu. 23-52-H/01 Nástrojař 23-51-H/01 Strojní mechanik     Termín Místo konání...

 31.
srpen

Hygienická a protiepidemiologická pravidla provozu školy

V návaznosti na metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví související s epidemiologickou situací jsou pro žáky a další osoby pohybující se...

 28.
srpen

Pořadí náhradníků ke dni 28.8.2020

Nejsou žádní náhradníci – všichni zájemci, kteří podali kompletní přihlášku k ubytování byli k datu 28.8. 2020 uspokojeni, nebo svůj zájem o ubytování stornovali.

 28.
srpen

Informace pro nástup do DM dne 31.8.2020

Informace pro nástup do DM dne 31.8.2020. Vážení rodiče, vážení žáci, Chtěli bychom vás požádat, abyste měli pro vstup do budovy domova mládeže připravenou ochranu horních cest dýchacích – roušku. V objektu se setká velké množství lidí z různých míst naší republiky. Děkujeme....

 20.
srpen

Pořadí náhradníků o ubytování k 19. 8. 2020

Zveřejňujeme aktuální seznam náhradníků o ubytování na domově mládeže k 19. 8. 2020.

 17.
srpen

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020, a to následovně: Žáci prvních ročníků: Kde? Truhlářská 360/3, Liberec II, jídelna domova mládeže 8:00 Autotronik Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik seřizovač Provoz a ekonomika dopravy 9:30...

 16.
srpen

Podzimní zkušební období společné části maturitních zkoušek

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách.  Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a...

 2.
červenec

Termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020: Písemné zkoušky 4. 9. 2020 Praktické zkoušky 7. - 11. 9. 2020 Ústní zkouška 21. - 23. 9. 2020 Upřesnění termínů pro jednotlivé obory bude zveřejněno v závěru srpna 2020. Přihlášku k závěrečné zkoušce je tak...

 2.
červenec

Seznam přijatých k ubytování a pořadí náhradníků

Zveřejňujeme seznam přijatých žáků k ubytování od školního roku 2020/2021 (pouze přihlášky přijaté do 23. 6. 2020). Rozhodnutí o přijetí - přijatí žáci, nepřijatí obdrží rozhodnutí o neumístění písemně. Řazení podle registračních čísel.

 24.
červen

Možnost podání přihlášky k ubytování

Ačkoli probíhá vyhodnocování přihlášek k ubytování a termín pro podání přihlášek v řádném termínu byl stanoven na 23. 6.2020, zájemci o ubytování mohou podávat přihlášku i nyní. Dle stanovených pravidel budou zájemci o ubytování zařazeni na konec seznamu (náhradníci) podle data...

 23.
červen

Předávání ročníkových vysvědčení dne 30.6. 2020

Ročníková vysvědčení budou předávána standardně všem žákům dané třídy bez omezení počtu. Přístup do budovy školy bude umožněn žákům bezinfekčním po odevzdání Čestného prohlášení. Více informací naleznete v Bakalářích na nástěnce tříd.

 9.
červen

Informace pro žáky nižších ročníků k provozu školy od 8. června 2020

Žáci nižších ročníků budou o konzultacích a třídnických hodinách informováni třídními učiteli prostřednictvím nástěnky tříd v Bakalářích od 4. 6. 2020.

 19.
květen

Informace pro důchodce a cizí strávníky!

Od 25. 5. 2020 se mohou stravovat důchodci a cizí strávníci. Jídelna je pro Vás otevřena pouze od 11,30 do 12,00 hodin, dodržujte prosím uvedený čas. Děkujeme

 15.
květen

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení se týká nově ubytovaných - žáků a studentů budoucích 1. ročníků středních a vyšších odborných škol (současní ubytovaní žáci a studenti budou kontaktováni vychovatelem). Přijímací řízení se zahajuje na základě přihlášky a řídí se pravidly pro přijímání žáků. Lhůta pro doručení...