Vyhledávání

Aktuality

Úvod » Aktuality
 15.
červen

Změna režimu ochrany dýchacích cest

V návaznosti na změnu mimořádného opatření MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ve znění mimořádného opatření MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN došlo ode dne 15. června 2021 ke změně režimu ochrany dýchacích cest. Od úterý 15. června 2021 je umožněno žákům, aby po dobu výuky, respektive po...

 11.
červen

Pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže ve školním roce 2020/21.

Zveřejňujeme pořadí náhradních zájemců o umístění do domova mládeže. Jedná se o uchazeče, kteří mají zaevidovanou přihlášku po 31.5. 2021 a v termínu do 10. 6. 2021. Všem těmto uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu obsazenosti a s dotazem, zda chtějí být...

 11.
červen

Rozhodnutí o přijetí žáků k ubytování do DM – přihlášky po 31. 5. 2021

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 31.5.2021 a k termínu 10. 6. 2021). Zveřejněním seznamu  na úřední desce a na webu https://www.sslbc.cz/ubytovani se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zveřejněno také v...

 9.
červen

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021-22

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) k ubytování do DM. Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22 Mgr. Josef Mužíček ZŘ pro DM   Domov mládeže  při  Střední škole strojní, stavební a dopravní,...

 4.
červen

4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů Maturitní obory Kód oboru Obor vzdělání Forma vzdělávání Lékařský posudek...

 2.
červen

Přijímací řízení k umístění do domova mládeže - Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení

Zveřejňujeme seznam uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) s kladným výsledkem řízení. Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DMna rok 2021-22 Mgr. Josef Mužíček ZŘ pro DM     Přijímací řízení k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021/22...

 27.
květen

Informace ke stravování v DM – od 1. 6. 2021.

Strava je od 1. 6.  2021 všem žákům přihlášena. Protože je již umožněna výuka všem žákům, bylo rozhodnuto, že také strava bude hromadně všem žákům přihlášena. Pokud tedy z nějakého důvodu po 31. 5.  2021 v DM žák nebude ubytován, je nutné, aby si stravu sám odhlásil – jinak...

 25.
květen

Změna organizace voleb do školské rady

S ohledem na pokračující mimořádná opatření došlo k další změně organizace voleb do školské rady. Změna voleb zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se budou konat v čase od 8 do 18 hodin, a to...

 19.
květen

Rozhodnutí o přijetí - nástavbové studium, 1. kolo

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM       1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 19.5.2021            ...

 19.
květen

Rozhodnutí o přijetí - maturitní obory, 1. kolo

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITOU       1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 19. 5. 2021          ...

 19.
květen

Rozhodnutí o přijetí - učební obory, 1. kolo

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM   1. kolo přijímacího řízení             Datum zveřejnění: 19. 5. 2021            ...

 19.
květen

Antigenní testování před konáním didaktických testů

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ve vztahu k epidemiologické situaci upravujícími povinnost prokázání se platným potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, očkováním či testem na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 informujeme žáky a osoby, které konají didaktické testy v opravném či...

 18.
květen

Informace k ubytování v DM od 24. 5. 2021, informace o povinném testování, o stravě.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. května 2021 umožněn provoz škol a školských zařízení (samozřejmě s určitými omezeními). Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech). V podstatě jsou zakázány sportovní činností ve vnitřních...

 17.
květen

Obnovení teoretické výuky od 24. 5. 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým bylo schváleno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, se od 24. května 2021 navrací i teoretická výuka do téměř běžného režimu, jako tomu bylo od 26. dubna 2021 v případě odborného výcviku. Počínaje 24. květnem 2021 se...

 14.
květen

Kandidáti do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelem Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace podle ustanovení čl. 6 Volebního řádu pro volby do školských rad přijatého usnesením Rady Libereckého kraje č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015 a dle článku II, odstavec...

 10.
květen

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek a možnost zpětvzetí zápisového lístku

Na základě dodatku opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021 sdělujeme uchazečům o přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, o následující úpravě příjímacího řízení. Možnost konání jednotné...

 7.
květen

3. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů Přihlášky je možné podávat do středy 2. června 2021. V rámci 3. kola přijímacího řízení nejsou stanoveny přijímací zkoušky, uchazeči jsou posuzováni a hodnoceni dle kriérií uvedených níže. Maturitní obory...

 4.
květen

Mimořádné termíny opravných a náhradních maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na dodatek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-3267/2021-6 k opatření obecné povahy upravující konání maturitních zkoušek informuje žáky o následujících změnách konání a průběhu maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021. Navýšení počtu...

 2.
květen

Informace k testování žáků

Aktualizováno dle stavu od 3. 5. 2021: Ministerstvo zdravotnictví dodatkem č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN k předchozímu mimořádnému opatření ze dne 30. 4. 2021 se mění vyžadovaná frekvence testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u žáků na jednou týdně. Preventivní test se provede...

 29.
duben

Informace k ubytování v DM – od 3. 5. 2021.

Všechna opatření z 26.4.2021 zůstávají v platnosti, možnost ubytování v DM se bohužel nemění. Svůj případný příjezd do DM každý žák předem konzultuje se skupinovým vychovatelem. Strava žáků je zrušena hromadně do 16. 5. 2021.  Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

 22.
duben

Informace k ubytování v DM – od 26. 4. 2021.

Opatření z 19.4.2021 zůstávají v platnosti s tím, že byla rozšířena možnost ubytování pro žáky mající praktické vyučování a praktickou přípravu. Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (pokud žák nebyl předtím otestován ve škole a nepřinese si potvrzení o negativním...

 20.
duben

Obnovení odborného výcviku od 26. dubna 2021, pokračování skupinových konzultací pro závěrečné ročníky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 umožňuje další částečné obnovení výuky, a to od 26. dubna 2021. Od tohoto data bude umožněna osobní přítomnost žáků na praktickém vyučování všech ročníků, v teoretické výuce nadále zůstává možnost...

 16.
duben

Informace k ubytování v DM – od 18. 4. 2021.

Opatření z 12.4.2021 zůstávají v platnosti s tím, že byla rozšířena možnost ubytování pro žáky mající skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků ve skupině). Nadále platí povinnost testování na COVID-19 před vstupem do DM (je vytvořena testovací místnost) - výjimky z testování a ostatní...

 16.
duben

Změna termínů voleb do školské rady 2021

S ohledem na pokračující omezení určená mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví se přesouvá termín konání voleb do školské rady, a to na 26. 5. a 27. 5. 2021 a v souvislosti s tím, se mění i termíny pro podávání kandidátních listin. Voleni budou dva zástupci za zákonné...

 14.
duben

Skupinové konzultace pro žáky závěrečných ročníků

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 oproti dosavadnímu stavu, který neumožňoval osobní přítomnost žáků na vzdělávání, přináší možnost realizace skupinových konzultací pro žáky závěrečných ročníků, a to od 19. dubna 2021. Tyto...

 12.
duben

Omezení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Na základě usnesení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 je od 12. dubna 2021 omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to na dobu neurčitou nebo do doby, než takové opatření bude změněno. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků...

 11.
duben

Informace k ubytování v DM – od 12. 4. 2021, informace o povinném testování.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 č.. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KA je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně....

 31.
březen

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. Opětovně pro přehlednost uvádíme termíny konání didaktických...

 28.
březen

Opatření omezující prezenční výuku jsou prodloužena do 11. dubna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 315 ze dne 26. března 2021 jsou prodloužena všechna stávající mimořádná opatření související s epidemiologickou situací, tudíž i nadále je omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků a je platné pro teoretickou...

 28.
březen

Informace k ubytování v DM od 28. 3. do 11. 4. 2021

Dne 26. března 2021 vláda ČR svým usnesením č. 315 prodloužila stávající opatření. Nadále tedy  bude platit dosavadní stav a pokračuje se ve stejném režimu do 11. 4. 2021. Je tedy zakázáno ubytování žáků v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů...