Vyhledávání

Aktuality

Úvod » Aktuality
 27.
únor

Informace k ubytování v DM 27. 2.-21. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, je i nadále zakázáno ubytování žáků v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v období od 27. února do 21. března 2021....

 27.
únor

V březnu nadále distančně

Na základě usnesení Vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 je i nadále omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání s ohledem na epidemiologickou situaci. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, bohužel i ročníků závěrečných, a je platné pro teoretickou výuku i odborný výcvik. Prozatím je...

 24.
únor

Změna režimu ochrany dýchacích cest

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dochází od 25. 2. 2021 ke změně režimu ochrany dýchacích cest, a to jak ve vnitřních prostorách budov, tak na veřejnosti. Tímto opatřením jsou taktéž dotčeny školy a školská zařízení, kdy v budovách školy je možný...

 14.
únor

Organizace ubytování v DM od 15. 2. do 28. 2. 2021

Na základě usnesení  Vlády ČR  č. 129 ze dne 14. února 2021 je ve dnech 15. 2. - 28. 2. 2021 s ohledem na epidemiologickou situaci I nadále zakázáno ubytování v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a...

 14.
únor

Organizace výuky od 15. do 28. února 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 129 ze dne 14. února 2021 je ve dnech 15. 2. - 28. 2. 2021 se s ohledem na epidemiologickou situaci omezena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky nevyjímaje, současně je platné pro teoretickou výuku...

 10.
únor

Úprava vyučovaných předmětů v 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky závěrečných ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem

V návaznosti na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-3267/2021/1 (maturitní zkoušky) a č. j. MSMT-3258/2021-1 (závěrečné zkoušky) ze dne 29. ledna 2021 a související doporučení, s ohledem na zajištění nezbytné přípravy žáků na maturitní a...

 10.
únor

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Upraveno dne 17. 2. 2021 v návaznsoti na dodatek k opatření obecné povahy MŠMT ze dne 16. 2. 2021 (konání písemné zkoušky v opravném či náhradním termínu). V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání závěrečných zkoušek, informujeme žáky...

 10.
únor

Změny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o změnách v realizaci maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. Umožnění konat maturitní zkoušku Maturitní zkoušku mohou...

 25.
leden

Zřízení žákovského účtu ve službě Microsoft 365 Education

Nově umožňujeme žákům získat zdarma přístup k základním aplikacím v prostředí Microsoft 365 Education, což v sobě zahrnuje zřízení žákovského účtu a školní e-mailové adresy, přístup k základním kancelářským aplikacím a současně nám umožní plnohodnotněji využít aplikace Teams. Žáci tak budou mít...

 22.
leden

Prodloužení protiepidemiologických opatření při ubytování v DM

Na základě  usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021    se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření zakazujících ubytování v DM, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních...

 22.
leden

Prodloužení protiepidemiologických opatření a zpřístupnění pololetní klasifikace

Na základě usnesení Vlády ČR č. 56 ze dne 22. ledna 2021 se prodlužuje platnost protiepidemiologických opatření souvisejících s účastí žáků na prezenčním vzdělávání, která byla stanovena usnesením č. 1377 z 23. prosince 2020. Toto usnesení prodlužuje platnost opatření od 23. ledna 2021 do 14....

 11.
leden

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, termíny jednotných přijímacích zkoušek a další rozhodující informace Maturitní obory Kód oboru Obor vzdělání...

 8.
leden

Organizace ubytování v DM od 11. do 22.1. 2021

Organizace ubytování v DM od 11. do 22.1. 2021 Na základě  usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se v návaznosti na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření zakazující ubytování v DM, a to ve dnech 11. -22. ledna 2021, s výjimkou praktického vyučování a praktické...

 8.
leden

Den otevřených oken 14. ledna 2021

Plánovali jsme uspořádat den otevřených dveří nejen pro uchazeče o vzdělávání od školního roku 2021/2022 dne 14. ledna 2021. Jenže dveře zůstanou zavřené, protože a jelikož PES na tom není úplně dobře. Nicméně ve stejný den a téměř stejný čas – ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 14:00 do 19:00 hodin...

 8.
leden

Organizace výuky od 11. do 22. ledna 2021

Na základě usnesení Vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 se opětovně s ohledem na epidemiologickou situaci prodlužují mimořádná opatření omezující osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to ve dnech 11. – 22. ledna 2021. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, závěrečné ročníky...

 2.
leden

Organizace ubytování v DM od 4. do 10.1. 2021

V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 1377 z 23. prosince 2020 je opět v návaznosti na epidemiologickou situaci zakázáno ubytování v DM, a to do 10. ledna 2021, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních...

 2.
leden

Organizace výuky od 4. ledna do 10. ledna 2021

V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 1377 z 23. prosince 2020 je opět v návaznosti na epidemiologickou situaci zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání, a to do 10. ledna 2021. Toto opatření se vztahuje na žáky všech ročníků, tedy i ročníků závěrečných, a to jak na teoretickou, tak...

 15.
prosinec

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole 21. - 22. 12. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1335 z 14. prosince 2020 se ve dnech 21. - 22. prosince 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Posledním dnem výuky v tomto kalendářním roce tak bude pátek 18. prosince 2020. Na zákaz osobní přítomnosti pak naváží vánoční prázdniny ve dnech 23....

 1.
prosinec

Organizace teoretické výuky a odborného výcviku od 7. 12. 2020

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 o přijetí krizového opatření dochází od 7. 12. 2020 k následujícímu umožnění výuky: 1. Je umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků, tj. 3. ročníků učebních oborů a 4. ročníků maturitních oborů. Prezenční výuka bude...

 30.
listopad

Mimořádná opatření ke stravování v DM od 1.- 4. 12. resp. od 7.12. 2020

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 7. 12. 2020 jsme přistoupili k následujícímu: -všem žákům je vygenerována (přihlášena) strava od 7. 12. do 22. 12. 2020 -žáci, kteří jsou ubytováni v týdnu 30. 11.- 4. 12. si musí stravu sami přihlási....

 21.
listopad

Obnovení prezenční výuky žáků závěrečných ročníků a odborného výcviku

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 a č. 1199 o přijetí krizového opatření dochází od středy 25. 11. 2020 k následujícím změnám v poskytování vzdělávání: 1. Je umožněna prezenční výuka žáků závěrečných ročníků, tj. 3. ročníků učebních oborů a 4....

 20.
listopad

Mimořádná opatření k ubytování a stravování ubytovaných od 25. 11. 2020 a Čestné prohlášení

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020 Aktualizujeme informace k zajištění ubytování a stravování v DM. Od středy 25.11.2020 je provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být...

 12.
listopad

Umožnění prezenčních individuálních konzultací

Na základě metodických materiálů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou od 18. listopadu 2020 umožněny prezenční individuální konzultace žáků s učiteli. V návaznosti na toto sdělení informujeme žáky: konzultace může probíhat pouze individuálně, tj. jeden žák s jedním...

 5.
listopad

Den „otevřených“ dveří 12. listopadu 2020

Den otevřených dveří nejen pro uchazeče o vzdělávání od školního roku 2021/2022 plánovaný na 12. listopadu 2020 se z pochopitelných důvodů neuskuteční a nemůžeme Vám tak poskytnout ten pocit, když si naživo projdete třídy, dílny a třeba i tělocvičnu, promluvíte si se svými budoucími učiteli...

 30.
říjen

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 2. 11. 2020 do 20.11.2020

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 2. 11. 2020 do 20.11.2020 V souvislosti s krizovými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme opět aktualizovat informace k zajištění vzdělávání a ubytování na domově mládeže. Na základě...

 14.
říjen

Naše družstvo vítězem celostátní soutěže e-Logistik junior

Ve 12. ročníku soutěže Logistik junior 2020, která se s ohledem na situaci změnila na e-Logistik junior, zvítězilo družstvo naší školy ve složení Adam Cvrk (4PED), Michal Rokos (4PED) a Tran Thai Binh (3PED), všichni žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy. Ve změněné podobě soutěže se...

 13.
říjen

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 14. 10. 2020

V souvislosti s krizovými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme opět aktualizovat informace k zajištění vzdělávání a poskytování školního stravování a ubytování na domově mládeže. Na základě usnesení Vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 se od 14. 10. 2020:...

 11.
říjen

1. kolo - informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů byla zveřejněna. Přihlášky je možné odevzdávat od 1.2. do 1.3.2021 (studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin, příp. dotazy na tel. 488 880 375). V 1. kole může uchazeč podat až 2...

 5.
říjen

Informace k organizaci výuky od 7. 10. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme informovat o aktuálním mimořnádném opatření z 5. 10. 2020, které se týká území okresu Liberec, tedy naší školy, a ruší dosavadní mimořádné opatření účinné od 5. 10. 2020. Na základě...

 2.
říjen

Informace k organizaci výuky od 5. 10. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme informovat o platným mimořnádných opatřeních, která se týkají území Libereckého kraje a tedy naší školy. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 2/2020, kterým...