Vyhledávání

Spolupráce s firmou HUTIRA

Úvod » Aktuality » Spolupráce s firmou HUTIRA

Škola navázala spolupráci s firmou HUTIRA, zabývající se širokým portfoliem výrobků pro plynárenství, vodárenství a energetiku. Výsledkem je poskytnutí výrobků k výuce žáků oboru instalatér, které jsme obdrželi darem. Jedná se o sestavu plynoměru, kulových kohoutů a třech regulátorů plynu umístněných v instalační skříni. 

Tu jsme umístili na jedné z dílen pro odborný výcvik. Žáci se budou učit správně osazovat kohouty, regulátor plynu a plynoměr na předpřipravené ocelové potrubí. Do budoucna plánujeme ještě dovybavení polyetylenovým potrubím, aby si žáci mohli vyzkoušet i montáž části plynovodní přípojky

Zpět na výpis