Vyhledávání

Informace k organizaci výuky od 5. 10. 2020

Úvod » Aktuality » Informace k organizaci výuky od 5. 10. 2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme informovat o platným mimořnádných opatřeních, která se týkají území Libereckého kraje a tedy naší školy.

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 2/2020, kterým se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Libereckého kraje, není omezena teoretická výuka, ani odborný výcvik. Vzdělávání bude probíhat řádně, s dosavadními platnými hygienickými a epidemiologickými opatřeními.

V případě teoretické výuky je v období od 5. 10. do 18. 10. 2020 vzdělávání omezeno tak, že součástí není zpěv a sportovní činnosti. V tomto ohledu výuka tělesné výchovy bude nahrazena výukou jiných předmětů, žáky tedy žádáme, aby sledovali suplování o to bedlivěji.

Ostatní školské služby, tedy zejména ubytování na domově mládeže a školní stravování ve školní jídelně bude probíhat zajišťováno taktéž shodně dosavadními stavu.

Odkaz na nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 2/2020.

 

Zpět na výpis