Vyhledávání

Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2021/2022

Úvod » Aktuality » Členské příspěvky Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. pro školní rok 2021/2022

Při Střední škole strojní, stavební a dopravní Liberec působí Sdružení přátel Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, z.s. Jeho účelem je podporovat vzdělávání a další aktivity určené pro žáky. Finančně přispívá k hrazení výdajů na akce (doprava, vstupné), soutěže, reprezentaci školy, adaptační pobyty žáků a v neposlední řadě k odměňování žáků za dobré studijní výsledky. Členy sdružení jsou zákonní zástupci žáků, nejvyšším orgánem Rada tříd složená ze zástupců zákonných zástupců jednotlivých tříd.

Dovolujeme se rodiče v této souvislosti požádat o uhrazení členského příspěvku ve výši 200 Kč na tento školní rok za jednoho žáka, a to do 30. září 2021, abychom v těchto aktivitách mohli pokračovat.

Členský příspěvek předávají žáci třídnímu učiteli, je také možné jej předat v rámci třídních schůzek.

Předem děkujeme.

Leoš Křeček, tajemník sdružení

Zpět na výpis