Vyhledávání

Jazyková příprava pro žáky – cizince

Úvod » Aktuality » Jazyková příprava pro žáky – cizince

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec byla Krajským úřadem Libereckého kraje dne 15. 9. 2022 určena školou zajišťující jazykovou přípravu pro žáky cizince.

Nárok na jazykovou přípravu má cizinec, který se na území ČR vzdělává nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti. Ředitel školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové přípravy zařadit do skupiny i jiné žáky než ty s nárokem, a to i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy žáků s nárokem (zejména se jedná o cizince s delším pobytem a žáky s českým občanstvím).

Žádost o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu je uveřejněna níže. Podat žádost lze na kterémkoli pracovišti školy. O vyřízení žádosti budou informováni zájemci do 30 dnů.

Skupiny pro jazykovou přípravu budou zajišťovány v areálu Ještědská 358/106. Žadatelům o zařazení do jazykové přípravy budou poskytnuty v případě podání žádosti poskytnuty informace týkající se prezenční výuky, její organizace a souvisejících podmínek.

Zpět na výpis