Vyhledávání

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2024

Úvod » Aktuality » Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2024

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny závěrečných zkoušek.

Písemné zkoušky

pondělí 3. června 2024 od 8:00 hodin

Ústní zkoušky

Termíny konání ústních zkoušek jsou stanoveny pro jednotlivé obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

pondělí a úterý 17.-18. 6. 2024

23-52-H/01 Nástrojař

pondělí a úterý 17.-18. 6. 2024

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

čtvrtek 13. 6. 2024

33-56-H/01 Truhlář

pondělí 17. 6. 2024

36-52-H/01 Instalatér

pátek 14. 6. 2024

36-64-H/01 Tesař

čtvrtek 13. 6. 2024

36-67-H/01 Zedník

pátek 14. 6. 2024

Praktické zkoušky

Termíny konání praktických zkoušek jsou stanoveny pro jednotlivé obory na 5. - 12. června 2024.

Termín pro podání přihlášky

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni automaticky.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději 3. května 2024 na studijní oddělení školy.

Zpět na výpis